web analytics

Voor u ligt mijn scriptie in excess of de wijze waarop Zierikzee zich zou kunnen positioneren als toeristisch recreatieve stad. Het onderzoek dat is beschreven in deze scriptie is gehouden voor de gemeente Schouwen-Duiveland.

Tijdens mijn zoektocht naar een afstudeeropdracht voor mijn opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO) kwam ik immediate terecht bij de gemeente Schouwen-Duiveland, de gemeente waar ik zelf inwoner van ben. Don’t squander time! Our writers will create an original “Zierikzee positioneren als toeristisch” essay for you whith a fifteen% discounted. Tijdens het eerste gesprek achieved de gemeente kwam naar voren dat ze gingen beginnen satisfied een eilandmarketing onderzoek, en dat er daaaast ook nog interesse was in een onderzoek naar het toeristisch imago van Zierikzee. Na onderling overleg is het onderwerp voor het onderzoek tot stand gekomen, interessant voor de gemeente maar zeker ook voor mij.

  • The White Paper Writing Experts
  • Parts Of Essay Writing
  • Essay Writing In High School
  • Phd Proposal Writing Services
  • Phd Finance Research Proposal
  • Essay Writing Apps

Alle doorlopen stappen voor het onderzoek staan beschreven in deze scriptie, net als de wijze waarop Zierikzee zich zou kunnen positioneren als toeristisch recreatieve stad. Natuurlijk zijn er ook nog een aantal personen die ik wil bedanken voor de hulp en steun tijdens het schrijven van mijn scriptie. Ik grijp dan ook graag deze gelegenheid aan om Marcel van den Berge van de gemeente Schouwen-Duiveland en Robin van Noordt van Hogeschool INHolland te bedanken voor hun goede begeleiding.

Royal Literary Fund Essay Writing

Ik wens u veel leesplezier, Helen de Bie Zierikzee, 24 mei 2010. Het is voor de gemeente Schouwen-Duiveland van belang wat het imago van write a paper for me Zierikzee is onder de bezoekers van de stad. De gemeente vroeg zich zelf af hoe mensen van buiten Schouwen-Duiveland die een bezoek brengen aan Zierikzee naar de stad kijken en hoe zij hun bezoek ervaren, om deze reden is er een onderzoek gedaan naar de gewenste identiteit en het toeristisch imago. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken kan gekeken worden op welke manier Zierikzee zich zou kunnen positioneren als toeristisch recreatieve stad.

Zoals aangegeven wordt de gewenste identiteit van Zierikzee onderzocht. De gewenste identiteit bestaat uit een aantal elementen waaruit gemeenschappelijke vertrekpunten (GVP’s) kunnen worden verkregen, ook wel de persoonlijkheidskenmerken van een stad genoemd. Om deze informatie te verkrijgen is er informatie verkregen by means of inteetsites, boeken en beleidsstukken van de gemeente, daaaast zijn er ook korte interviews gehouden fulfilled beleidsmedewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland.

In deze interviews is ingegaan op de hiervoor genoemde elementen waaruit een gewenste identiteit bestaat. Ook is er onderzoek gedaan naar het toeristisch imago van Zierikzee onder de bezoekers van de stad, hiervoor is er geA�nquA?teerd in Zierikzee. De doelgroep voor de enquA?tes waren bezoekers van Zierikzee van 15 jaar en ouder.

In totaal moesten er voor het onderzoek 384 mensen worden geA�nquA?teerd, dit voor een betrouwbaarheid van ninety five%. Er zijn uiteindelijk 351 mensen geA�nquA?teerd, hierdoor is de betrouwbaarheid van ninety five% naar ninety four% gedaald. Uit de resultaten van de enquA?tes is gebleken dat de bezoekers van Zierikzee hun bezoek aan de stad beoordelen met gemiddeld een ��In de gezondheidszorg zijn gelijke rechten en plichten erg van belang.